Menú del día servit dilluns a divendres
de 13:00 – 16:00.

Menú del día